03.02.2015.

SIA "Compaqpeat" piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. APA/1.3.1.1.1./10/02/010 "Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai",  kuru nodrošina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un ESF (līguma Nr. L-APA-10-0029).


05.06.2015.

SIA "Compaqpeat" 05.06.2015. ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2899 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA Compaqpeat dalība starptautiskajā izstādē "IPM Essen 2015", Vācijā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.