10.05.2016.

SIA "Compaqpeat" 10.05.2016. ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/247 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.