SIA "Compaqpeat" 26.11.2018 ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.4/18/A/042 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir ieviest tehnoloģisku risinājumu, kurš ar šī projekta palīdzību var sasniegt eksperimentālo posmu, izveidojot prototipu, eksperimentējot un izveidot pirmo ekoloģisko produktu fiziskā veidā.

Inovatīvais tehnoloģiskais elements ir preses iekārta, kas iepako, fasē un vienlaicīgi dezinficē un antiseptizē jauno produktu pakošanas brīdī.

Galvenā prasība eksperimentālai tehnoloģijai ir spēja pakaišu maisījumu dezinficēt, nepieļaut turpmāku ārējās vides iedarbību uz to un iepakot to vākumā stiprā iepakojumā, kuru ir grūti mehāniski sabojāt.

Projekta galvenās darbības ir eksperimentālo iekārtu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana; tirgū pieejamo iekārtu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana; darbinieku pieņemšana darbā un apmācībā; jaunās tehnoloģijas testēšana, piemērošana reālistiskiem ražošanas apstākļiem; jaunā produkta ražošana.

Projekta plānotais rezultāts: Uzņēmumā tiek uzstādītas tirgū esošas un inovatīvas iekārtas, kas darbojās vienā ražošanas ķēdē un pēc testa partiju ražošanas un ražošanas procesu piemērošanas reāliem ražošanas apstākļiem ražo jaunu produktu grupu. Kā arī tiek pieņemts darbā un apmācīts 1 darbinieks.

Projekta plānots īstenot 13 mēnešu laikā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 106 000 eur apmērā, no kurām 497 700 eur apmērā paredzēts finansēt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.