09.01.2019

SIA “Compaqpeat” turpina veiksmīgu projekta “SIA “Comapaqpeat” jaunu produktu ieviešana ražošanā”  Nr. 1.2.1.4/18/A/042  īstenošanu. Šobrīd projekta ietvaros ir piegādātas eksperimentālās iekārtas, bunkuri, transportieri, siloss un smalcināšanas iekārta un tiek veikta to uzstādīšana,  kā arī šobrīd turpinās darbi pie izejvielas miksēšanas līnijas automatizācijas.

 09.10.2019.

 SIA “Compaqpeat” projekta “SIA “Comapaqpeat” jaunu produktu ieviešana ražošanā”  Nr. 1.2.1.4/18/A/042 ietvaros ir veicis visu plānoto iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Plānots uzsākt eksperimentālās tehnoloģijas testēšanu reālā ražošanas vidē.